Datum van de aankondiging : Mar 10 , 1988

B.P. Wagemans was ambtenaar op het ministerie van OCW (voorheen CRM), die eigenhandig decennia lang namens de overheid opdrachten verstrekte aan Nederlandse componisten, en dat met veel inzicht en grote zorg heeft gedaan.