Procedure
Het bestuur kent naast drie algemene leden, twee leden die afkomstig zijn uit de werkvelden “klassieke muziek” en “(amateur)film”. Deze twee leden doen jaarlijks voordrachten, waarop het bestuur beslist.

Kring
In 2010 heeft bestuur besloten tot een statutenwijziging, die het mogelijk maakt om niet langer alleen prijzen te geven als ”beloning”, maar ook als ”stimulans”. Zowel in 2012, 2013 en 2014 zijn de prijzen vooral als stimulans uitgereikt om een bepaalde ontwikkeling of een bepaald initiatief te ondersteunen. Deze beleidswijziging is mede ingegeven door de ingrijpende bezuinigingen die door de overheid vanaf 2012 zijn doorgevoerd.