TED VAN LEEUWEN EN TITIA BOUWMEESTER WINNEN HENNY HOGENBIJL PRIJS VOOR MUZIEK 2020

Op 10 oktober is in de Wisseloord Studio’s in Hilversum de Henny Hogenbijl Prijs 2020 voor Muziek uitgereikt aan Ted van Leeuwen en Titia Bouwmeester, oprichters van Orchestre Partout. Zij ontvangen deze prijs vanwege hun onvermoeibare inzet om muziek van en door asielzoekers in Nederland hoorbaar te maken.

Ted van Leeuwen en Titia Bouwmeester zijn de oprichters van Orchestre Partout dat in 2020 tien jaar bestaat. De Hogenbijl Prijs is aan hen uitgereikt vanwege hun onvermoeibare inzet om hoorbaar en zichtbaar te maken dat asielzoekers Nederland verrijken met hun talenten en met hun eigen rijkdom aan muziek. ‘Orchestre Partout creëert kansen voor muzikale talenten uit alle culturen, met de overtuiging dat diversiteit zowel een verrijking als vanzelfsprekend is‘, aldus de jury.

Muzikaal leider Ted van Leeuwen begon het eerste muziekproject in het azc Alkmaar vanuit muzikale nieuwsgierigheid. Van Leeuwen: ‘Ik ben steeds weer benieuwd naar de muziek die azc-bewoners meebrengen. Het heeft mijn muzikale horizon enorm verbreed, met andere toonladders en andere ritmes. In een wereld vol Babylonische taalverwarring is muziek een fantastisch expressie- en communicatiemiddel’. Samen met creatief producent Titia Bouwmeester richtte hij in 2010 Orchestre Partout op, een orkest gevormd door musici uit verschillende delen van de wereld, die nu tijdelijk wonen in verschillende azc’s.

Orchestre Partout combineert in wekelijkse activiteiten een bonte verzameling muziekstijlen tot een divers wereldrepertoire. In 2020 organiseert Orchestre Partout muziekwerkplaatsen in Amsterdam, Heerhugowaard, Dronten en Den Helder. Elke werkplaats kent een driedelig programma: muzieklessen, repetities en concerten. Wekelijks maken 120 mensen uit alle delen van de wereld hierdoor samen muziek. Ook heeft elke werkplaats zijn eigen leerorkest dat optreedt in de regio. Zo ontstaat een muzikale kweekvijver, met muziek over onder meer verdriet, liefde en geluk. Orchestre Partout richt zich naast de werkplaatsen ook op talentontwikkeling voor (semi)professionele muzikanten die inmiddels een status hebben en die bouwen aan hun vakmanschap en hun netwerk in Nederland. Zo ontstond in 2019 de band ‘Les Super Étoiles de Partout’ die op festivals optreedt en dansbaar repertoire speelt, waarbij Arabische, Koerdische en Perzische Classics worden vermengd met soul.

Dankzij het prijzengeld kunnen musici uit het orkest werken aan nieuwe nummers die worden opgenomen in de Wisseloord Studio’s. De nieuwe tracks en videoclips worden gedeeld op social media, waaronder YouTube en Instagram. De band kan zo, ondanks de corona belemmeringen, haar kleurrijke repertoire delen met een breed publiek en zich in de kijker spelen bij programmeurs. Meer informatie over de plannen van Orchestre Partout: www.orchestrepartout.nlFoto: Melle Meivogel

HEMMO BRUINENBERG WINT HENNY HOGENBIJL PRIJS VOOR AMATEURFILM 2020

Op dinsdag 29 september is de Henny Hogenbijl Prijs voor Amateurfilm 2020 uitgereikt aan Hemmo Bruinenberg, initiatiefnemer en voortrekker van het Ithaka Filmt Project voor nieuwkomers. Deze geldprijs ter waarde van € 15.000,- wordt uitgereikt aan personen of instanties die zich verdienstelijk maken op het gebied van (amateur)film. Bruinenberg wint de prijs vanwege zijn jarenlange inzet voor het project waarin jonge nieuwkomers in schakelklassen aan de wereld van het filmmaken kunnen proeven en deelnemen.
Met zijn activiteiten en zijn grandioze inzet en enthousiasme toont Hemmo Bruinenberg zich een waardig winnaar, in de voetsporen van de naamgever van de prijs: Henny Hogenbijl. De Henny Hogenbijl Prijs is uitgereikt in Pathé Rembrandt te Utrecht.

Vijf jaar geleden heeft Bruinenberg het project Ithaka Filmt opgezet samen met de Utrechtse Ithaka internationale schakelklassen. Het project Ithaka Filmt draait nu 2 jaar landelijk. Het project is gericht op jonge nieuwkomers die in schakelklassen de taal leren voordat ze naar het reguliere onderwijs gaan. Zij bedenken en maken zelf films en worden daarin begeleid door hun docenten en workshopgevers van het project. De resultaten worden op school of in een bioscoopzaal vertoond. In cursusjaar 2019-20 is er met 30 klassen gewerkt, voordat Corona het werk lam legde. Om talenten verder te kunnen ontwikkelen is de Ithaka Filmacademie aan het project toegevoegd: er werden 5 filmgroepen gekozen om een nieuwe film te maken, die tijdens het Nederlands Film Festival vertoond werd voor familie en bekenden. Tijdens dit première programma van de Ithaka Filmacademie 2020 is de Hogenbijlprijs uitgereikt.
Hemmo Bruinenberg heeft de prijs in ontvangst genomen omdat hij de oprichter van het project is en omdat hij ervoor heeft gezorgd dat het kan blijven groeien en bloeien. Hij betrekt daarbij ook anderen bijvoorbeeld De Frisse Blik, als verzorger van de docu-workshops.

Met de prijs van het Hogenbijl Fonds wil Hemmo Bruinenberg met Stichting Common Frames het talentontwikkelingstraject versterken en ook verdere begeleiding bieden. Dat kan gaan van individuele coaching tot meewerken aan media opdrachten en ambassadeurschap van de Stichting Common Frames.

Wat is het Hogenbijl Fonds?

Het Hogenbijl Fonds is een cultuurfonds dat is opgericht vanuit de nalatenschap van Henny Hogenbijl. Het fonds richt zich op de sector professionele klassieke muziek en op personen en organisaties die zich bezighouden met audio-visuele uitingen op amateurbasis. Het fonds keert jaarlijks binnen beide doelgroepen een prijs uit ter hoogte van €15.000,- In de klassieke muzieksector behoort de Hogenbijlprijs daarmee tot de hogere prijzen die ons land kent. Met een bedrag van €15.000,- is de filmprijs de hoogste die in het amateurveld wordt uitgereikt. Naast een geldprijs ontvangen laureaten ook een beeldje. In de beginperiode was dat het beeldje ’Herman Gorter’ vervaardigd door Hans Baijings. Later ontvingen winnaars het beeldje ‘Hildebrand in de Haarlemmerhout’ van de kunstenaar Jan van Borssum Buisman.

Bij de toekenning van een prijs speelt zowel het verleden als de toekomst een belangrijke rol.
Zowel voor muziek als voor film geldt dat een prijswinnaar een bijzondere prestatie geleverd moet hebben. Daarbij bestaat een grote voorkeur voor personen die in de luwte, meer achter de schermen, hun steentje aan de muzieksector of de filmgemeenschap hebben bijgedragen.
Vooruitkijkend dienst het toekennen van een prijs echter ook impact te hebben. Door de prijs moet de winnaar in staat zijn nieuwe initiatieven te ontplooien. Dat betekent dat de prijs naast een honorering van verdiensten uit het verleden ook een stimulans is naar de toekomst.

Binnen de professionele klassieke muziek bestaat een voorkeur om prijzen uit te reiken aan mensen die in een kleinschalige context opereren. Kleinschaligheid is echter geen eis. Een tweede voorkeur, en ook geen eis, bestaat er voor personen en organisaties die zich richten op innovatie en vernieuwing.

Binnen de audio-visuele uitingen op amateurgebied zal nadrukkelijk ook gekeken worden naar personen en organisaties die zich richten op nieuwe technologieën en haar toepassingen.
Op het gebied van film lopen het op amateurbasis opereren en het op professioneel niveau betaald werken vaak in elkaar over. Uitgangspunt is dat prijswinnaars niet opereren uit commerciële overwegingen of (persoonlijk) gewin.

Het geldbedrag moet door de winnaar worden besteed. Hierover treden voorafgaand aan de prijsuitreiking de winnaar en het fonds met elkaar in overleg. Tegenover de prijs moet een duidelijke concrete activiteit komen te staan. Daarmee dient de prijs een doel en wordt gestalte gegeven aan de stimuleringsgedachte.