De HCHS, kortweg Hogenbijlfonds, opgericht in 1978, reikt tweejaarlijks twee prijzen uit aan instellingen of personen, die zich verdienstelijk maken of die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de klassieke muziek en de (amateur)film. De prijs bestaat uit een beeldje en een geldbedrag van € 15.000,-.

Laureaten

Procedure
Het bestuur kent naast drie algemene leden, twee leden die afkomstig zijn uit de werkvelden “klassieke muziek” en “(amateur)film”. Deze twee leden doen jaarlijks voordrachten, waarop het bestuur beslist.

Kring
In 2010 heeft bestuur besloten tot een statutenwijziging, die het mogelijk maakt om niet langer alleen prijzen te geven als ”beloning”, maar ook als ”stimulans”. Zowel in 2012, 2013 en 2014 zijn de prijzen vooral als stimulans uitgereikt om een bepaalde ontwikkeling of een bepaald initiatief te ondersteunen. Deze beleidswijziging is mede ingegeven door de ingrijpende bezuinigingen die door de overheid vanaf 2012 zijn doorgevoerd.

F. van Echten

1991

H. Friesen

1991

J. A. Kleyn

1990

W. Kroesbergen

1990

Piet van Eerden

1989

Hans Kerkhoff

1989

Henk Verheul

1988

B.P. Wagemans

1988

Jan Dekker

1987

Eduard Reeser

1987

J. Hoogland

1986

Mevrouw I. Jellema

1986

De heer H.H. Plas

1985

De heer en mevrouw Rester

1985

Jan van Weeszenburg

1984

Davina Welij en Reinbert de Leeuw

1984

Ed en Vera Tietjens

1983

Willem Noske

1983