Juryrapporten 2013

Laureaat Amateurfilm 2013: De heer Henk van de Meeberg.

De jaren zestig en zeventig waren in velerlei opzicht kleurrijk en experimenteel. In die roerige jaren ontluiken en ontwikkelen de filmamateurs zich, zoals we er nu naar kijken, op traditionele wijze. Een beetje wars van de toenmalige conventies zoekt Henk van de Meeberg zijn eigen wegen in het maken van films; gewaagd en afwijkend. Maar het zou de handtekening worden van Henk. Al bij het maken van zijn eerste filmpjes werd er geëxperimenteerd met licht, kleur, geluid, ritme en montage. In de jaren die volgden werden vele prijswinnende films gemaakt die zowel, nationaal als internationaal zijn vertoond. Deze films werden beloond met vele prijzen in eremetaal en/of bijzondere prijzen voor meest progressieve film, het beste spel, licht, cameravoering, scenario en
regie.

Zijn maatschappelijke carrière als voorlichter bij de Gemeente Maassluis liep parallel aan zijn andere passie: vrijwilliger in de gezondheidszorg in de Derde Wereld. Maar vrijwillig overzees opereren gaat niet voor niets en daar komt dan het medium film weer om de hoek kijken. Via opdrachtfilms werden de onkosten van het vrijwilligerswerk gefinancierd.

Aan de dimensies van het voorlichterschap, kennis van het medium film, passie voor het vrijwilligerswerk werd een volgende dimensie toegevoegd: het overdragen van opgedane filmkennis aan scholieren, studenten en andere geïnteresseerden in niet professioneel gemaakte films. In dit kwadrant van (filmische) vormgeving voelt Henk zich thuis. Het brengt hem naast gewaardeerd filmer tot een zeer gewaardeerd jurylid bij nationale en internationale filmfestivals, hij leidt juryleden op voor regionale en nationale wedstrijden en heeft een educatief stappenplan ontwikkeld voor de amateurfilmer.

In 2014 zal op de Unica (internationaal filmfestival voor de amateurfilmer in Slovakije) zijn film ‘Veertig’ in competitie meedoen. In de afgelopen veertig jaar heeft de heer Van de Meeberg zijn betrokkenheid met film in volle overtuiging met zowel nieuwsgierige als gevorderde makers en filmanalytici gedeeld.

Het bestuur van het Hogenbijlfonds spreekt zijn waardering uit voor deze langdurige directe betrokkenheid met de amateurfilmer, uw stimulans tot het verkennen grenzen in het filmen en is van mening dat uw inbreng diezelfde amateurfilmer stof tot nadenken geeft voor verdere verbetering van zijn films!

Haarlem 15 november 2013.

Internationale Koorbiënnale Haarlem

In weinig landen wordt zo veel gezongen als Nederland. Overal verzamelen mensen zich om gezamenlijk te zingen; van smartlappenkoor tot shantykoor, van operakoor tot a cappellakoor. In deze vruchtbare omgeving hebben twee van de belangrijkste beroepskoren in ons land, het Groot Omroepkoor en het Nederlands Kamerkoor, in 2001 het initiatief van Neil Wallace omarmd om een internationaal korenfestival te organiseren. Onder het artistiek leiderschap van Neil Wallace en met de organisatorische ondersteuning van Kristien Jansen, is de Internationale Koorbiënnale Haarlem met daaraan verbonden de Eric Ericson Masterclass voor jonge koordirigenten, uitgegroeid tot een levendig en veelzijdig festival. Een festival dat zich inmiddels goed verankerd weet in Haarlem.

Een grote verdienste van het festival is dat het zijn publiek opzoekt. Er wordt niet afgewacht of het publiek wil komen luisteren. Nee, de koorzangers zijn overal in de stad te horen: op pleinen, in straten, in hofjes. Er wordt samengewerkt met amateurkoren uit Haarlem, er wordt aandacht besteed aan volksmuziek en de grote koormuziek door de eeuwen heen en natuurlijk zijn er prachtige concerten in de Philharmonie en de mooie kerken van Haarlem. Er wordt, met andere woorden, hard gewerkt aan een steeds groter draagvlak in de stad.

Henny Hogenbijl, die zich in Haarlem lange jaren inzette voor de muziek, zou de ontwikkeling van dit festival ongetwijfeld met vreugde hebben omarmd. Nu de ondersteuning van waardevolle kunstuitingen steeds meer onder druk lijkt te komen staan, heeft het bestuur van het Hogenbijl Fonds overwogen dat het besteden van de gelden die Henny heeft nagelaten meer een karakter van initiëren en stimuleren moet krijgen dan van uitsluitend (achteraf) belonen.

In het toekennen van de Henny Hogenbijlprijs aan de Internationale Koorbiënnale Haarlem zit dat ‘’belonen’’ echter nog uitdrukkelijk besloten. Beloning voor het initiatief en beloning van de aanpak. Want het bestuur heeft ook overwogen dat waar de culturele sector nog wel eens het verwijt krijgt zich te weinig te bekommeren om het publiek, de Koorbiënnale juist laat zien dat kwaliteit en hoog artistiek niveau helemaal niet in de weg staan van het bereiken van een groot en geïnteresseerd publiek.

Met het toekennen van de prijs hoopt het bestuur dan ook een steuntje in de rug te geven aan de verdere ontwikkeling van de Koorbiënnale in Haarlem. Want zonder kunst verliest de wereld veel van z’n glans en van zingen worden we allemaal blij.

Oktober 2013