De voordrachten voor de twee prijzen, die sinds 1995 tweejaarlijks worden toegekend en uitgereikt, werden aan het bestuur gedaan door twee commissies (muziek en film).

In 2010 heeft geen prijsuitreiking plaatsgevonden. Het bestuur overwoog dat het de moeite waard zou zijn om, in plaats van verdienstelijke personen achteraf te belonen, te bezien of de middelen van de stichting niet beter zouden kunnen worden besteed aan het stimuleren van ontwikkelingen op beide aandachtsgebieden. Zo is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een grotere integratie van muziek en film door middel van masterclasses waar het componeren van muziek en het maken van een film hand in hand zouden gaan. Het resultaat van dergelijke samenwerking zou dan in aanmerking kunnen komen voor een nieuwe prijs.

Om –met de ontwikkelde gedachten- in te kunnen spelen op de situatie die zal ontstaan na de realisatie van de ingrijpende bezuinigingen in het kunst- en cultuurbudget, heeft het bestuur besloten in 2012 nog een ‘normale’’ prijsuitreiking te organiseren om daarna opnieuw te bezien hoe de toekomst van het Hogenbijlfonds eruit zou kunnen zien.

Het bestuur heeft voor 2012 een keuze gemaakt voor laureaten waarvan verwacht mag worden dat zij de prijs als een stimulans voor hun verdere werk en de ontwikkeling daarvan zullen gebruiken.